Ostatní využití ozónu

Využití ozónu v medicíně
0zonizace vody

Předpisy, normy, charakteristiky materiálů 

 
  
Požadavky na jakost pitné vody dle vyhl.č. 376/2000Sb.. 

 

  

Odolnosti materiálů používaných pro rozvody a těsnění 
  
 

Zdravotní aspekty vody

Pitná voda všeobecně
Zdravotní rizika pití demineralizované vody

Význam tvrdosti a rozpuštěných látek ve vodě

Statistiky
Zásobování pitnou vodou ze studní v ČR