OZONIZACE VODY

 Ozón při úpravě pitných vod

 
    Pro dezinfekci pitných vod se používá ozón již od roku 1891, kdy byl využit první průmyslově sestrojený generátor ozónu. Vzhledem k vysokým baktericidním a virocidním schopnostem ozónu byl používán pro zajištění kvality vody při různých epidemiích a silném mikrobiologickém znečištěni vody. Ve světě bylo zpočátku užití ozónu omezováno na účinky dezinfekční, zlepšeni barvy s odstraňováním pachů, ale s rozvojem znalosti o působeni ozónu došlo k rozšířeni ozonizace i jako metody technologické.

Využití ozonizace při čištění a úpravě vody má řadu předností:

 

Použití ozónu při úpravě vody pro plavecké bazény