ÚPRAVNY VODY

 KVALITA

MATERIÁLU

 

<-> 

 

PROVOZNÍ

NÁKLADY 

 

UV v provedení PLAST

UV v provedeni NEREZ

Plastové tělo filtru

Reaktor i filtr jsou složeny v jedné jednotce provedené kompletně v nerezi

Automatická ovládací hlava

Manuální ovládání

Možnost nasazení přímo na průtočné potrubi

Použití s vyrovnávací zásobní nádrží či statickým vodojemem

Životnost 20 let

Životnost prakticky neomezená

Nížší odolnost proti mechanickému poškození

 

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození a opotřebení

Vyšší provozní náklady

Nulové provozní náklady

Větší složitost zařízení

Jednoduchost zařízení - lokální údržba

Nutnost doplňování chemikálií nezbytných k provozu

Žádné doplňkové chemikálie

 V cenových relacich plastových úpraven Vám zhotovíme nerezové provedení

Nízké investiční náklady

Vyšší investiční náklady

 
Porovnání dle chemického procesu
Oxidace za použití přídavných chemikálií (plastové)
Oxidace vzdušným kyslíkem (nerezové)
vytváří vyhovující podmínky pro odstranění železa a manganu, nemožné současné odstranění sirovodíku, radonu a agresívního oxidu uhličitého vytváří spolehlivé podmínky pro odstranění železa a manganu,sirovodíku, radonu
voda zůstane agresivní voda nebude agresivní
voda nebude mít stabilizované chemické složení voda bude stabilizovaná v obsahu kyslíku a oxidu uhličitého
oxidační reakce s tvorbou kalu mohou dobíhat v rozvodech vody a u spotřebitele přídavek chloru pro hygienické účely lze udržovat na úrovni neovlivňující znatelně chuť a vůni pitné vody u spotřebitele
přídavek chloru do vodojemu bude zvýšen o spotřebu chloru na dobíhání oxidace a může ovlivnit chuť a vůni pitné vody u spotřebitele celý postup v principu napodobuje přirozené procesy čištění vody v přírodě a je maximálně šetrný k životnímu prostředí
do vody je přidávána chemikálie, jejíž případný přebytek či zůstatek může způsobit překročení mezné hodnoty manganu a tím vodu znehodnotí jako pitnou ve smyslu Vyhlášky 376/2000Sb. při úpravě a regeneraci se nepřidávájí do vody žádné cizorodé chemikálie
filtrace má omezenou oxidační kapacitu, při jejíž překročení přestává fungovat, zařízení je třeba navrhovat s rezervou oxidační proces se nemůže vyčerpat ani předávkovat, protože využívá pouze okolní vzduch