Výroba a rekonstrukce úpraven koupališt vč. přeškolení obsluhy    
Častým zjevem na starších koupalištích bývá zbarvená, neprůhlená, zelená či hygienicky nezabezpečená voda. A to i přestože původní zařízení byla navržena správně. Postupem času došlo k poruchám zařízení, morálnímu i fyzickému zastarání jednotlivých částí úpraven a v důsledku špatné obsluhy těchto chemických zařízení i nezřídka k zanesení náplní či jinému poškození. Právě tak změnou obsluhy bez dostatečného zaškolení dochází k tomuto stavu vody, kdy dochází k recirkulaci vody bez jakéhokoliv filtračního účinku a pouze plýtvání elektrickou energií.    
 Nabízíme dodatečné proškolení obsluhy, rekonstrukci a opravy starého zařízení včetně chemického hospodářství.Dále pak výměny náplní filtrů a dodávky řídících, kontrolních a dávkovacích zařízení.
Ke koupání
lze využít prakticky jakýkoliv zásobník s vodou, pokud vyhoví po mechanické stránce. Typickým příkladem tvz. hasičské nádrže, různé betonové jímky, starší či nepoužívaná koupaliště bez recirkulace, bývalé kašny apod. Spousta z těchto nádrží se ve stávajícím stavu používá pro tyto účely s označením - KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Přesto lze kvalitu využívání těchto nádrží podstatně zlepšit přidání filtračního zařízení a vlastní provoz pak prodloužit o několik měsíců. Cenové relace filtračních zařízení také nemusí být v závratných výškách, neboť pokud zařízení bylo a bude provozováno neoficiálně, nemusí mít také filtrační zařízení na úrovni dosahové filtrační kapacity jako u nového a oficálně provozovaného koupaliště
Dodáváme kompletní technologii pro úpravu vody vč. filtračních a dávkovacích zařízení. Tyto dodávky jsou včetně montáže, ale hlavně také s dodávkou potrubních rozvodů. Taktéž se také zabýváme i rekonstrukcemi starších zařízení a úpravnami vody pro bazény a koupaliště.    
    

 Naše firma působí v Brně od roku 1992 a  zabývá se hlavně úpravou a čištěním  podzemních, povrchových a bazénových vod. Hlavní spektrum činosti tvoří celkové dodávky technologické části úpraven. Součástí dodávky je i projekt, který výchází z chemického rozboru  vody, kterou  je třeba upravit. U větších zakázek vycházíme z projektů stavebních a projekčních firem, s nimiž se snažíme spolupracovat při řešení konkrétních problémů. Součástí dodávky je nejen vlastní zařízení , ale hlavně garance za celkový chod a funkci úpravny. Při návrhu a realizaci  využíváme vlastních kapacit v oblasti elektrotechniky , automatizace celkového chodu úpravny a řízení silnoproudých částí úpravny, stejně jako v návrhu chemismu probíhajícího při procesu čištění.   

U rekostrukcí koupališt  a bazénů kromě vlastní UV, navrhujeme hlavně změnu prostorové hydrodynamiky, jež je nezbytná pro dobrou distribuci dezinfečního činidla, v jejímž důsledku lze dávku snížit, ale také se uplatní vyznamně při čištění dna.    

 Díky tomu , ale  i  skladům, dílnám a kancelářím ve vlastním objektu máme malé režie , rychlý servis a individuální termíny. To se projevuje do výsledných cen zařízení , které jsou dvoutřetinové až poloviční , ale je zde také možnost rychlé pomoci při náhlém zvýšení chemických hodnot či bakteriálního znečištění používané vody. Tyto změny mohou být velmi nepříjemné  a také vést ke značným finančním ztrátám, zvlášt je-li třeba zastavit výrobu , nebo rekreační zařízení uprostřed sezóny.    
 K našim zákazníkům proto patří např. Celní úřad Znojmo ,Transgas Hostim, VAS Znojmo, MU Čáslav, město Ivančice.a jiné. Z lokálních obcí v okolí pak  Mackovice, Lechovice, Stošíkovice, Prosiměřice, Práče, Borotice. Další informace lze také najít na našich stránkách www.treoz.cz

Použití ozónu při úpravě vody pro plavecké bazény   
 
Chlor používaný jako desinfekční prostředek reaguje s různým organickým znečištěním vody, tvoří různé chlórové vazby se sníženým desinfekčním účinkem a také se tvoří látky dráždící sliznici, oči a jsou původcem tzv. charakteristického chlórového bazénového zápachu.    
 Ozón je jedním z nejsilnějších oxidačních prostředků, kterým lze při úpravě bazénové vody dosáhnout rychlejší a účinnější desinfekce vody, vč. likvidace těch mikroorganismů a virů, na které chlor v běžných dávkách nepůsobí. Ozón působí flokulačně na anorganické i organické složky vody, což  znamená značnou úsporu srážedla a v řadě provozních případů lze úpravu provádět bez dávkováni koagulačniho prostředku.    
 Pří použití ozónu se dosahuje rozkladu a odbourání dusíkatých látek (močovina, čpavek atd.) a ve spojení s filtrem s náplní aktivního uhli se likvidují tyto  sloučeniny a další organické látky, pričemž se zvyšuje obsah kyslíku ve vodě a molekulovou reakcí ozónu dochází k odstraňování tzv.mikroznečištění vody.