Úprava pitných a bazénových  vod

 
VÝROBNÍ PROGRAM 
v oblasti zařízení na úpravu pitných a bazénových vod 
při následujícím znečištění:
 
 
LÁTKY  
 
 • železo, mangan  
 • barva, zákal  
 • vodní sliz, zápach  
 • huminové látky a organické znečištění  
 • dusitany, amoniak  
 • stopové znečištění  
 • kyselost agresivita  
 • tvrdost  
 • celkový obsah rozpuštěných látek  
 • dusičnany, sírany  
 • Radon  
 • Ropné látky a zápachy po nich.  
 • Vedlejší produkty chlorace /VPCH/  Jde např. o chloroform, chlorfenoly, chlorované metylkyanidy aj.  
 • Další chlorované uhlovodíky a jiné škodliviny vzniklé průmyslovou činností. K nejznámnějším škodlivinám této kategorie patří trichloretylen, PCB polychlorované bifenyly, DDT, fenoly a benzeny včetně chlorovaných, pesticidy např. lindan, herbicidy, toluen, xylen aj.Tyto lálky jsou většinou karcinogení popř. mutagení - či teratogení. 
ÚPRAVA  
 • provzdušnění s následnou tlakovou pískovou rychlofiltrací nebo filtrací na sorbčních materiálech
 • ozonizace s následnou tlakovou pískovou rychlofiltrací nebo filtrací na aktivním uhlí
 • odstranění na iontoměničích
 • vyčiření,koagulace,dezalginace ozonizace s následnou tlakovou pískovou rychlofiltrací nebo s filtrací na aktivním uhlí
DEZINFEKCE  
 • chlorování, UV záření,  ozonizace
  
 
V programu firmy je přímá dodávka tlakových filtrů, filtračních reaktorů z nerez.materiálů
a ostatních tlakových kolon včetně rozvodů z plastů.
Dále nabízíme rekonstrukce úpraven vody a čístíren dříve zbudovaných bazénů a jejich doplnění na moderní a snadněji udržovanou úroveň
Na základě požadavku zákazníka, navrhneme a dodáme
nejvhodnější technologii pro odstranění konkretního znečištění