AUTOMATICKÉ  FILTRY PRO RODINNÉ , NÁJEMNÍ DOMY A HOTELY 
Automatické filtry pro domácnost se podle použité náplně používají: 
  • pro změkčení tj. pro ochranu tepelných systémů kotlů, praček, elektrických bojlerů o podobných zařízení před usazováním vodního kamene, čímž se prodlužuje životnost životnost zařízení a v prádelnách se tímto způsobem výrazně snižuje spotřeba pracích prášků
  • k odstranění železa a manganu čímž se zlepší chuť a barva vody. Na umyvadlech, vanách a toaletách se nevytváří hnědé nánosy.Stejně tak lze tyto filtry použít k zachytávání mechanických nečistot, chlóru a zápachů.
  • k odstranění dusičnanů jejichž karcinogení účinky jsou dostatečně známy a jejichž použitím lze vodu upravit
Zjednodušené principiální schema lze na jít zde
Obecně však lze říci, že minimální náklady při montáži svépomocí vycházejí zhruba takto: 
 
Vlastní filtr 12-15 tis
Následná tlaková nádoba 
dimenzovaná podle největšího 
možného jednorávého odběru
5-8 tis
Dodatečné vlastní úpravy 1 tis