Dezinfekční zařízení pro vodovody
V případě výskytu bakteriálního znečištění, kde je třeba vodu hygienicky zabezpečit je  nejúčinější a nejjednoduší použít chlorovací zařízení. U starších rozvodů může nastat  množení řas a tím i  zvýšení obsahu dusitanů na výtoku. Chlorovací zařízení má nejstálejší dopad na odstranění těchto závad.  
   Typickou sestavou vodovodu je  čerpadlo ve studni, tlačící vodu do ocelové tlakové nádoby, která slouží jako vzdušník a dále pak do rozvodů. Ve složitější variantě pak čerpadlo tlačí vodu do betonové jímky nebo vodojemu a následně do rozvodů.
Zařízení pro dezinfekci montujeme ve dvou variantách: 
V blízkosti vodního zdroje, kde je umístěno čerpadlo a tlaková nádoba, či jímka pro akumulaci vody. V jejich blízkosti se umístujezařízení pro chloraci a zásobní nádrž pro dezinfekční činidlo. Na konci přívodního potrubí, kde je již obsah chloru nulový. Jedná se zejména o vzdálená místa, kde se již neprojevuje účinek chloru z místa centrálního chlorování, vzhledem k velké vzdálenosti od místa úpravy a v poslední  době také snížením spotřeby vody a tudíž jejím velkým časovým zdržením v trubkách.
  
Zařízení se montuje na stávající potrubí, do nějž je dávkován dezinfekční prostředek v závislosti na spotřebovaném množství vody, takže nemůže dojít k předávkování. 
V obou variantách lze zařízení použít v místech, kde dosahuje tlak v potrubí až 7 atmosfér, což odpovídá výšce 70 metrů vodního sloupce při použití vodojemu.Obecně platí, že zařízení jsou vždy navrhována na konkrétní případ  a to tak, aby nepoškozovaly stávají zařízení a přitom byla dodržena nezbytně nutná doba potřebná k likvidaci bakterií. To je důležité zvláště u starších zařízení, jež jsou provedena ze železa a vlivem špatné montáže by mohlo dojít k rychlejšímu zkorodování nekterých částí rozvodů, zejmena pak tlakové nádrže. 
 
Cena zařízení se liší dle průtoku:
 
Rodinné domy  18 - 20 tis. Kč
Kempy a zařízení továrního typu odpovídající desítkám až stovkám lidí 20 - 25 tis. Kč
Vesnice a odběry odpovídající stovkám až tisícům obyvatel 25 - 30 tis. Kč
Součástí dodávky je kromě vlastní montáže i zaškolení obsluhy, kalibrace vlastního zařízení a dodávka chemických činidel pro kontrolu vody.
 
Pokud není montáž, kalibrace a zaškolení obsluhy vyžadováno, lze zařízení dodat jako stavebnici s návodem. Cena je pak snížena o 3-7 tis.
Ceny jsou bez DPH