AQUA
HS-228
 
Vysoký obsah dusičnanú a tvrdosti
Vysoke bakteriální a virové značištění
Stopové znečištění PBC, THM, PAU
Zákal, zápach,vodní sliz pachutě
 
Restarace ,školy, internáty
Velké rodinné domy
Kempingy a dětské tábory
Výroba  nápojů a potravin
Havarijní situace a epidemie
 
 
DENITRIFIKAČNÍ A ZMĚKČOVACÍ STANICE S DESINFEKČNÍ OZONIZAČNÍ  JEDNOTKOU
 
 
 
Obsah dusičnanů v pitné vodě je příčinou značných zdravotních potíží. U kojenců dochází k methemoglobinemii, u dospělých lidí se dusičnany podílejí na vzniku rakoviny jícnu, žaludku, močového měchýře a dalších orgánů. Vyšší tvrdost způsobuje nánosy a usazeniny na nádobí, nápoje z tvrdé vody mohou mít zákaly a mají subjektivně horší chuť.
Stanice HS - 228 zajištuje kompletní chemickou úpravu a dezinfekci vody do průtoku 10l /min. Protékaná voda je denitrifikována na úroveň 1-2 mg/l, změkčena a dokonale dezinfikována až sterilizována ozónem. Ozón ničí všechny patogenní mikroby bez možnosti oživení při změně životních podmínek a to jak formy vegetativní, tak i spóry (Bacillus cereus) a rovněž tak organismy vícejaderné. Stejně tak působí na viry, které chlór nedokáže zničit vůbec. Ozón dále účinně rozkládá PCB, THM, PAU a další stopová znečičtění.


Stanice HS-228 se sestává z tlakové kolony SFC s digitální, plně automatickou hlavou, plastových rozvodů z PVC-U a nerezového reakčního zásobníku. Voda přiváděná do stanice by měla být zbavená mechanických nečistot, zákalu a nadměrného obsahu železa  a manganu. Náhodné mechanické nečistoty jsou zachycovány ve vstupní mikrofilrační vložce. Následně upravovaná voda protéká přes tlakovou kolonu s obsahem 30 l ionexu, který může být navržen na selektivní odstraňování dusičnanů nebo síranů. Tento typ ionexu může být kombinová s katexem pro odstraňování přechodné tvrcdosti, případně může kolona sloužit pouze k odstraňování tvrdosti. V tomto případě lze na hlavě nastavit obtok až do poměru 1:1. V případě úpravy povrchových nebo jiných pouze mechanicky a bakteriologicky závadných vod může být kolona naplněna pouze jemným křemičitým pískem zachycujícím mechanické nečistoty a první filtrační patrona pak slouží jako lapač hrubých nečistot. Voda následně přitéká do tlakového nerezového zásobníku  kde je dezinfikována ozónem. V zásobníku dochází ke styku a zdržení s ozónem, takže zde dochází k inaktivaci bakteríí a virů a rozpadu stopových karcinogenních látek. Voda je tak dezinfikována bez vnášení dalších chemikálií. Ozón rozpuštěný ve vodě je pak  zcela převeden kyslík na výstupní vložce.  Náplň ve výstupní vložce také zachycuje těžké kovy, fenoly, benzeny, radon apod.   
     V aplikacích, kde je potřeba pracovat několik hodin s vodou udržující si dezinfekční schopnosti, například při přípravě balených potravin či nápojů může být na výstupu pouze mechanická filtrační vložka zachytávájící vysrážené nečistoty. Na výstup zařízení lze zapojit libovolný počet odběrných zařízení až do přetlaku 1,3 Atm. s plynule uzavíratelnými armaturami.    
     Na digitální hlavě tlakové kolony se nastaví potřebné parametry podle rozboru vody. V průběhu chodu úpravny je na hlavě zobrazován aktuální průtok a kapacita do vyčerpání. 
 
 
Maximální průtok  10l/min  Provozní teplota  5-35°C 
Objem zás. nádrže 50 l  Rozměry 80 x 155 x 40 cm
Vstupní šroubení  G 1/2" Vstupní tlak 3,5 Atm 
Výstupní šroubení G 1/2" Výstupní tlak  1,3 Atm
Provozní napětí 220 V 50/60 Hz Hmotnost 100kg