Čerpací technika - automatické tlakové stanice. [9 kB] Dolů!
Automatická tlaková stanice [10 kB] Automatické tlakové stanice jsou určeny k automatickému zásobování větších objektů vodou:

Jedná se o stavebnicový systém, umožňující se maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Zařízení lze zkompletovat z několika typových řad monoblokových čerpadel (dle požadovaných parametrů) a tlakových nádob o objemech 60 až 1000 l. Funkce ovládacího panelu lze rovněž přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Další typy provedení
 

Čerpací stanice ATS jsou určeny k  zásobování hospodářství a průmyslu pitnou  nebo užitkovou vodou bez mechanických přimísenín o teplotě do 30° C. Jsou použitelné i jako posilovací stanice. 
   Tlaková stanice ATS je vybavena jedním nebo dvěma vertikálními článkovými čerpadly, která jsou umístěna společně s tlakovou nádobou na společném rámu. Čerpadla, rám a potrubí jsou vyrobeny z nerez oceli. Tlaková nádoba je ocelová s pryžovou membránou, není tedy třeba kompresor. Součástí stanice je elektrický rozvaděč, jehož elektrické prvky zajišťují následující funkce: jištění ATS, úplná ochrana motoru (motorů), spínání čerpadla  (čerpadel) v závislosti na tlaku v nádobě, volitelně blokování chodu nasucho,  protáčení čerpadel (jednou za 10-30 hod na cca 10 vteřin) a pokud jsou použita dvě  čerpadla i směnu čerpadel kvůli  rovnoměrnému opotřebení.