Chemická úprava vody

DEZINFEKCE DEZALGINACE A KOAGULACE VODY 
Předem je třeba podotknout, že bazény a koupalište se u nás provozovaly a fungovaly dlouho před příchodem ´specialistů na bazény ze supermarketu´ a jejich zázračných chemikálií pro úpravu bazénu. Zázračná je na nich pouze cena a v některých případech nevhodnost účinku.
K dezinfekci vody chlorováním slouží roztok chemického čistidla Savo Super. Savo se dávkuje v množství 10 ml na 1m3 protečené vody. Zbytková koncentrace chloru ve vodě po takto ošetřené vodě je pak   0,1 - 0,3 mg CL2/1L H20 maximálně však dle hygienických předpisů pro veřejná koupaliště a bazény 0,5ml/l 

    Pro odstranění řas a koloidních zákalů je třeba pravidelně dávkovat tzv. algicidní latky a koagulanty. Nejstarším a nejrozšířenejším prostředkem pro tyto ůčely je směs síranu měďnatého (tzv.modré skalice) a síranu hlinitého. Tuto je možno aplikova při zákalu v bazénu , nebo vložit plastovou nádobku s touto směsí do lapače hrubých nečistot. Nádobka je propíchnuta např. horkou jehlou pouze jednou v horní a spodní části tak, že obsah směsi je průběžně přisáván. Suchá směs o objemu 200ml by po rozpuštění měla být přisávána týden při běžném provozu. Není- li  tomu tak je třeba otvory v nádobce zkorigovat. Tento objem chemikálií platí zhruba pro bazén 40m3.

Dezinfekce

 K dezinfekci vody chlorováním ve vaně slouží roztok chemického čistidla Savo Super.  týdně. Zbytková koncentrace chloru ve vodě po takto ošetřené vodě má být  0,1 - 0,3 mg CL2/1L H20 .    
Savo se dávkuje v množství asi 1l koncentrovaného Sava na 100m3 vody  
Dezinfekce působí převším v bazénu a je nutné ji co nejlépe distribuovat po celé ploše bazénu, k čemu slouží navržená hydrodynamika. Dezinfekční činidlo se spotřebovává s rostoucím počtem návštěvníků v bazénu a proto je třeba průběžně hodnotu rozpuštěného chlóru kontrolovat. Při použití běžných chlorkolormetrů je třeba naměřit slabě žlutou barvu.   

    Pro odstranění řas a koloidních zákalů je třeba pravidelně dávkovat tzv. algicidní latky a koagulanty. Nejstarším a nejrozšířenejším prostředkem pro tyto ůčely je směs síranu měďnatého (tzv.modré skalice) a síranu hlinitého. 

 

 

Zákaly

Zákaly - bílé a neprůhledné zabarvení - se odstraňují koagulační filtrací. To znamená, čerpadlo průběžně přisává koagulant, jež se průběžne před filtrem a ve filtru rozpouští , vysráží nečistoty a zároveň je elektrochemicky zachytává na povrchu písku. Z toho plyne, že jakékoliv nárazové dávkování koagulantu ,ať už do jímky či bazénu, je zcela nesmyslné a neúčinné, stejně jako provoz filtru bez koagulantu. Jediným výsledkem nárazového dávkování je to , že většina rozpuštěného koagulantu projde přes filtr zpět do bazénu , zde vysráží zákaly, jež klesnou v bazénu na dno.  
   Provoz filtru bez koagulantu má za následek pouze plýtvání el.energií a lze jej odůvodnit pouze filtrováním velkých mechanických nečistot, které jsou větší než zrnka písku.  
Pro koagulaci se používá síran hlinitý a to v množství 17g/m3 
Tato hodnota je pouze odrazová a plati pro běžné zatížení bazénu pro spotřebu asi na týden. Pokud je voda více neprůhledná lze dávku zvýšit až na 30g/m

Řasy

Řasy - zelené zabarvení - vody doprovázené v prvopočátcích slizkým povrchem hladkých částí bazénu. Řasám se bráníme tzv. algicidními látkami. Algicidy působí převším v bazénu a je nutné je co nejlépe distribuovat po celé ploše bazénu, k čemuž slouží navržená hydrodynamika. Tyto prostředky je jako jediné možno aplikovat i přímo do bazénu pokud nestačí přisávané do sání čerpadla.  
Jako hlavní a jeden z nejznáměších algicidních prostředků je síran měďnatý (tzv.modrá skalice). 
Dávkuje  se v množství 5 g/m3
Na tomto místě je třeba opět podotknout, že pokud se používají chemikálie v tomto množství nedochází ani k napadání pokožky těla (a peněženky), ani nepříjemným chlorovým zápachům, ale hlavně také ke kolísání pH. Bazén lze také využívat každý den.  
         Odborníci ze supermarketú Vám při trochu větším zněčištění také navrhnou tzv. chlorový šok. Tímto myslí to, že se do bazénu nalije 10x více chlóru, který vše vychloruje vydezinfikuje a v této dávce pozabíjí i řasy, takže nepotřebujete ani algicidy. Reakce vody funguje podle rovnice 
2 H2O + 2Cl2 ----->  4 HCL  +  O2
Neni divu že ani vodním řasám nedělá kyselina chlorovodíková (solná) dobře, což teprve nám. Nicméně již za dva dny se přebytečný chlór vypaří a můžete se koupat. Bohužel v bazénu zůstala i nějaká ta kyselina, ale to se lehce  spraví. 
Můžete si koupit velmi speciální přípravky zvané Ph+ (příp. pH- pro jine účely) za pouhých nekolik set za 1kg. 
Tímto uvedete pH opět na pravou míru takže nic nebrání vodním radovánkám. 
       Dále se dovíte, že je nadmíru užitečné koupat se ve vodě, která obsahuje 1-2mgCl/l, na což jsou dimenzované jejich měřidla. Většinou jsou kalibrovaná na 0,4-3mg/l, ktežto hygienici mají striktní normu max. 0,5mg/l. Při takovéto dávce chlóru se posouvá pH směrem dolů, reakce vody je stejná jako při předchozím ´šokování´ , takže se opět provede korekce pH, při níž se však chlór chemicky vázaný ve vodě zákeřně uvolní a uteče do vzduchu. Není divu že při udržování takovéhoto obsahu chloru ve vodě je spotřeba chlorových tablet značná. Řešení je však nasnadě. Můžete si opět koupit tzv. Stabilizátor chlóru ve vodě, opět za několik pouhých stokorun za kilo. A chlór pak neuteče.

pH+

je chemické činidlo zvané zásada neboli louh. V drogerii je k dostání například hydroxid (louh) sodný, v ceně     asi 20Kč/kg. Jsou to obvykle bílé půlhráškové tablety, ktreré se rozpouštějí v vodě před aplikací. Dávka bývá velikosti kávové lžičky pro posun pH vody v bazénu.

pH- 

 je chemické činidlo zvané kyselina. V drogerii je k dostání například kyselina chlorovodíková  (solná) nebo kyselina sírová (akumulátorová) v ceně asi 30Kč/kg. Dávka bývá velikosti 5ml (tzv. štamprdle)  pro posun pH vody v bazénu.
Po měření aplikujeme opačné činidlo, tzn. má-li voda např. pH = 5 použijeme pH+ na dorovnání na pH = 7, což je neutrální stav.Po důkladném rozmíchání ve vodě lze měření pH opakovat, nejlépe příští den. 
 
Na závěr bychom rádi dodali, že výrobci vlastních bazénů, většinou nemají o chemismu bazénů také zrovna výrazné povědomí a o hydrodynamice v bazénu, zajištující správný pohyb chemikálií ve vodě již vůbec ne. Je to většinou dáno tím, že pro stavební firmy je bazén jen pouhá kapitola v řadě pozemních staveb a k dalšímu se dostanou třeba za dalších 5 let. U výrobců plastových bazénů, je bazén zase jeden z momentálně ekonomicky zajímavých výrobku, stejně jako jsou nádoby na víno, jímky, septiky a kanalizační šachty, nicméně se zde dovíte že "my bazénáři do toho fakt vidíme".