Úpravna vody Město Ivančice
30 l/s
Odstranění Fe, Mn pomocí ozonizace

 Pro odstraňování železa a manganu z vody vrtů, jimiž je zásobeno město Ivančice byla použita ozonizace. V této vodě převažoval obsah manganu nad obsahem železa a proto bylo přistoupeno k této metodě.    

  Voda se používá pro centrální zásobovaní města včetně nemocnice a svou kvalitou odpovídá kritériím vod pro kojence   
byl použit ozonizátor firmy Trailigaz 500g/hod.    
Celé zařízení úpravny včetně potrubí je nerezové. Na obrázcích je vidět nerezový filtrační reaktor a filtry
 

 

Další detaily z technologické části 
ZvetsiZvetsiZvetsiZvetsi
A téměř kompletní fotogafickou dokumentaci najdete zde