Centrálni vodovod Psychiatrická léčebna Brno Černovice

Centrální zás. - Fe,Mn,5 l/s

 
Úpravna vody. Provozní náklady na úpravu ačerpání vody z vrtu 1,50 Kě/m3
Rozvody a měření.
Filtrační reaktor
Filtrační reaktor 2
Změkčovací filtr
Automatická Tlaková stanice
Automatická Tlaková stanice
Automatická Tlaková stanice 3 x 4kW   
 
*všechny obrázky lze zvětšit